Toate cadrele didactice din Sectorul 2 sunt așteptate la conferința “Școli cu toleranță ZERO la violență!”

 

Bullying-ul este tot mai prezent în rândul copiilor și adolescenților, deși numeroase studii arată cât de grave pot fi consecințele acestui fenomen asupra dezvoltării și vieții copiilor.

Potrivit specialiștilor, bullying-ul poate contribui la crearea și menținerea unui mediu de teamă și intimidare în școală, iar în cazuri extreme poate duce chiar la suicid.

Odată cu intrarea copiilor în colectivitate, bullying-ul poate sa devină o normalitate fără să ne dăm seama. În plus, petrecând tot mai mult timp în mediul online, copiii sunt expuși fenomenului de cyberbullying, un tip de bullying mai greu de depistat și cu consecințe mai grave asupra copiilor.

La nivel european, România se clasează pe locul 3 (din 42 de țări) privind fenomenul de bullying, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit raportului, 17% dintre copiii de 11 ani au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, iar procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, este de 23%.

La fel de îngrijorător este faptul că 25% din profesori nu vad nimic in neregula cu comportamentele de hartuire, tachinare sau umilire dintre elevi și, în consecință, intervin doar în 4% din cazurile de agresiune. Mai mult de 60% dintre elevi spun adesea că intervenția adulților este rară și nefolositoare și se tem că, spunând adulților, vor fi și mai hărțuiți pe viitor.

De asemenea, există o diferență considerabilă între cazurile de bullying raportate de elevi și cele raportate de cadre didactice, conform unui raport din 2016 al organizației Salvați Copiii România. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că bullying-ul se petrece de multe ori în absența dascălului, dar și prin faptul că mulți dascăli nu consideră anumite agresiuni ca făcând parte din fenomenul de bullying, deși acesta se dezvoltă progresiv, până când devine dificil de gestionat.

În același timp, mulți profesori se simt neajutorați și lipsiți de resurse atunci când au de gestionat situații de bullying și foarte puține cadre didactice cunosc legislația privind violența psihologică – bullying-ul.

Ținând cont de această realitate și dorind să le asigure copiilor un cadru școlar sigur și proprice învățării, Asociația Părinților Isteți lansează proiectul “Școli cu toleranță ZERO la violență”.

În cadrul proiectului vor fi organizate, la sfârșitul lunii august, două conferințe gratuite:

• 23 august - Conferința pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar;

• 25 august - Conferința pentru cadrele didactice din învățământul gimanzial, liceal și profesional.

Participarea la conferințe se poate face fizic, în sală, sau online, prin intermediul platformei Zoom.

La conferințe sunt așteptate să participe exclusiv cadrele didactice din Sectorul 2, din învățământul de stat și privat, inclusiv cadrele didactice care activează în învățământul special (preșcolar, școlar, liceal sau profesional), precum și cadrele didactice din cluburile sportive.

Participarea la conferințe este gratuită, iar înscrierea se face prin intermediul Inspectoratului Școlar al Sectorului 2 și Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

De asemenea, membrii grupurilor de acțiune anti-bullying din fiecare unitate de învățământ din sectorul 2 (director, consilier școlar și 2 profesori) sunt invitați la un atelier de lucru de o zi desfășurat online în data de 30 august 2022. Scopul workshop-ului este de a înnoi Regulamentele de funcționare din fiecare unitate de învățământ cu privire la informațiile legate de bullying și violență în rândul elevilor, precum și de a asimila rolul Grupului de acțiune antibullying și procedurile de intervenție în caz de bullying și de colaborare cu DGASPC.

Prin implementarea proiectului “Școli cu toleranță ZERO la violență”, Sectorul 2 va deveni localitate-pionier, în care toate cadrele didactice se informează cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul copiilor direct de la specialiștii care au realizat legea anti-bullying și normele de aplicare, iar școlile au implementat procedurile de aplicare a prevederilor legislative pe temă.

Proiectul “Școli cu toleranță ZERO la violență” este organizat de Asociația Părinților Isteți și finanțat de Primăria Sectorului 2 cu fonduri de nerambursabile de la bugetul local.

Ce este bullying-ul:

Conform Legii, „violența psihologică-bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.”

Legea care definește, previne și interzice bullying-ul a intrat în vigoare în 2019, iar în iunie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial și normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019, prin care este prevenit și combătut bullying-ul în spațiile destinate învățământului, fiind nevoie ca școlile să înceapă să le aplice imediat.

Resurse de lucru la clasă pentru prevenirea bullying-ului și cyberbullying-ului în rândul copiilor:

* Cartea “Cum să fii cool la școală” – Educație fără bullying.

* Emometrul, instrumentul care îi ajută pe copii să-și cunoască emoțiile

* ABC-ul Emoțiilor